Schenken doe je in januari

Schenken doe je in januari.

Waarom? Hieronder leg ik het uit.

Ieder jaar stelt de overheid het bedrag vast dat je zonder schenkbelasting mag schenken. De ontvanger betaalt dan geen schenkbelasting. Dit bedrag geldt vanaf 1 januari. Het bedrag is voor 2020 nog niet vastgesteld maar voorgesteld is € 5.515.

Bovendien moet de schenker na de schenking nog 180 dagen blijven leven, anders valt de schenking alsnog in de nalatenschap. Belangrijk om te weten, erfbelasting en schenkbelasting hebben hetzelfde tarief.

Om optimaal gebruik te maken van de vrijstelling en direct de 180 dagen te laten ingaan, schenk je dus in januari.

Om de kerst niet te bederven, kun je wel natuurlijk wel zeggen dat je gaat schenken in januari.

De Familiaris is er voor u en uw naasten,

Fijne Feestdagen, Mr Tj.S. van de Velde