Een erfenis wat moet je ermee?

Is een erfenis of een nalatenschap een zegen of een vloek.

Mijn ervaring leert dat het antwoord op deze vraag vooral de maken met de verwachting die de erfgenamen hebben.

Een ‘verkeerde’ verwachting wordt bij leven gecreëerd doordat de erflater zijn erfgenamen niet heeft ingelicht of zijn bedoeling heeft toegelicht. In Nederland rust een taboe op doodgaan in het algemeen en een taboe op het bespreken van je eigen vermogenssituatie, zeker bij ouderen. Er wordt nauwelijks gesproken over de financiën tussen bijvoorbeeld ouders en kind. Praten over je eigen geld doen we in Nederland sowieso niet snel. Onze mond loopt over van het feit dat alles te duur is en de belastingen te hoog, maar dat is iets anders.

Is de erflater overleden dan wordt de afwikkeling versneld indien de erfgenamen hierover elkaar duidelijkheid geven. Wat is de omvang van de nalatenschap, waar heeft iemand recht op, hoe bereiken we dat. Ik zeg de champagne koud, de pot koffie op tafel en overleggen maar. Zijn we eruit, dan drinken we champagne. Uiteraard is dit een gewenst scenario, dat niet altijd kan.

Door de genoemde taboes, de emoties – een dierbare is overleden – en het zicht op geld, maakt het zicht op het einddoel troebel. De plek op de horizon verdwijnt achter goede en minder goede bedoelingen, onwetendheid,hebzucht en zelfs achter de drang om het te goed te willen doen. Een voorbeeld van het laatste is bijvoorbeeld indien de oudste zoon tot executeur is benoemd en hij alles alleen wil doen omdat dat hem is opgedragen. Hij overlegt niet meer. De anderen wachten in stilte en lijdzaamheid. Uiteindelijk wordt alles gepresenteerd en zijn er honderd vragen. De oudste zoon gepikeerd door alle vragen en de anderen boos dat hij op deze manier heeft gedaan.

Het opmaken van een testament helpt. Zeker, in het geval er meerdere kinderen zijn of meerdere kinderen uit verschillende relaties. Echter, een testament is een juridisch stuk. En daarmee een zakelijke weergave van wat de testateur (later de erflater) wil. Een handgeschreven toelichting door de testateur, waarom hij het testament op deze wijze heeft laten opstellen, kan de verwachtingen van menig erfgenaam bij stellen. Bijvoorbeeld een ondernemer wil dat zijn ideële onderneming na zijn overlijden blijft voortbestaan en laat zijn deel na aan zijn compagnon en niet aan zijn kinderen. Het testament geeft zakelijk weer dat de onderneming gaat naar zijn compagnon. De kinderen blijven vertwijfeld achter. Een brief van de testateur/erflater met het antwoord op de vraag waarom helpt dan.

Heeft u vragen neem gerust vrijblijvend contact op, via info@defamiliaris.nl .

De Familiaris, Tj.S. van de Velde