Procedure.

De Familiaris / Procedure

Alles begint met een gezamenlijk gesprek. In dit gesprek worden de stappen in hoofdlijnen uit één gezet en de doelen en strategie besproken. Na het gesprek volgt een opdrachtbevestiging met een kostenopgave.

Gedurende de afwikkeling wordt contact gehouden en overleg gevoerd.

Tussentijds wordt een overzicht gegeven van de handelingen die De Familiaris voor u heeft gedaan.

Back to Top