Nalatenschap / Erfenis.

De Familiaris / Nalatenschap / Erfenis

Als een dierbare overlijdt, is dat een emotionele gebeurtenis. U heeft geen zin om zakelijke dingen te regelen. Toch is het verstandig om dit met enige voortvarendheid te regelen. De Familiaris kan u hierbij helpen.

Bij een wettelijke verdeling (testament volgens de wet) moet ook successie aangifte gedaan worden en moeten de vorderingen van de kinderen worden vastgesteld. De vorderingen zijn rente dragend en later niet belast met erfbelasting. Door een aantal aannames in de wet kan de aangifte erfbelasting en de vordering van een kind afwijken. De Familiaris kan u hierbij helpen.

Voor het opmaken van een akte van erfrecht of executele is er contact met diverse notarissen. De Familiaris kan voor u optreden als executeur, adviseur, boedelgevolmachtigde of mediator.

De kans op meningsverschillen wordt aanzienlijk verkleind, indien constructief wordt overlegd. De Familiaris overlegt voor u of mediate voor u allen.

Back to Top