Meningsverschillen.

De Familiaris / Meningsverschillen

Waar emoties aanwezig zijn, is de kans op meningsverschillen tussen mensen groot.

De kans op meningsverschillen tussen ex-partners of erfgenamen is aanwezig, maar de kans wordt aanzienlijk kleiner indien constructief wordt overlegd. De Familiaris overlegt voor u of mediate voor u allen.

Back to Top